Gotowe spółki Kraków

Składki ZUS a prowadzenie spółki

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z licznymi kosztami jakie przedsiębiorca musi ponosić. Są to opłaty związane z wynajmem lokalu, zatrudnianiem pracowników czy obowiązkowymi składkami ZUS.

Ostatnią z tych opłat można w prosty sposób ominąć. Jest to jednak rozwiązanie tylko i wyłącznie dostępne dla osób, które decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciele spółek z o.o. mających co najmniej dwóch wspólników zwolnieni są z obowiązku odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie muszą oni w związku z tą możliwością spełniać żadnych dodatkowych kryteriów, wystarczy że założą lub zakupią spółkę z o.o. i dokonają podziału udziałów na co najmniej dwie osoby. Stosunek udziałów nie musi być równy. Można podzielić go po równo między wspólników lub jednemu oddać 99%, a drugiemu tylko 1%.

Uzyskanie zwolnienia z odprowadzania składek na ZUS prowadzi do sporych oszczędności. Pozwala zminimalizować koszty, które w szczególności na początku prowadzenia firmy bywają uciążliwe.