Gotowe spółki Kraków

Składanie wniosku do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, to system teleinformatyczny, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

Każda spółka ma obowiązek dostarczenia danych identyfikacyjnych spółki, a także beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Podmioty te mają na powiadomienie 7 dni roboczych od dokonania rejestracji podmiotu/ zmiany wpisu w KRS. W przypadku awarii do biegu terminu nie zostanie wliczony czas potrzebny na usunięcie usterki na stronie dedykowanej dokonaniu zgłoszeń. Stwierdzenie błędów na wniosku obliguje beneficjenta do złożenia korekty w ciągu 3 dni roboczych od jej stwierdzenia. Podmioty, które wpis do rejestru otrzymały przed 13 października 2019 roku, mają czas na przekazanie informacji do 13 kwietnia 2020 roku.

Jak możemy pomóc?
Naszym klientom oferujemy wsparcie w zakresie:
– identyfikacji zakresu obowiązków sprawozdawczych,
– ustalenia kto podlega zgłoszeniu,
– przygotowania projektu zgłoszenia do CRBR,
– założenie elektronicznego podpisu.