Gotowe spółki Kraków

Rejestracji spółki online a umowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakładana tradycyjnie wymaga zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Wymaga to skorzystania z kosztownych usług notariusza.

Spółka z o.o. jednak jako jeden z nielicznych podmiotów może zostać założona online, za pomocą platformy rejestracyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wówczas umowa spółki zawierana jest na podstawie wzorca umowy, w związku z czym nie wymaga formy aktu notarialnego. Dzięki temu co prawda przedsiębiorca może ograniczyć koszty związane z usługami notarialnymi, jednak wiąże się to z jedną zasadniczą wadą.

Jako, że umowa opracowywana jest na podstawie wzorca nie ma możliwości wprowadzenia do niej postanowień szczegółowych. Te z kolei są niezwykle istotne zwłaszcza jeżeli prowadzimy działalność wieloosobową. W takiej sytuacji bowiem prędzej czy później może dojść do nieporozumień ze wspólnikami, które mogą być trudne do rozwiązania bez zapisów umowy dotyczących konkretnej sytuacji.

W przypadku zakładania spółki jednoosobowej umowa spółki zawarta na podstawie wzorca będzie wystarczająca, aby zapewnić firmie prawidłowe funkcjonowanie na rynku.