Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki zoo 2018

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2018 roku to idealny moment na otworzenie własnej firmy. Spółka z o.o. posiada wiele zalet, co powoduje, że jest jedną z najchętniej wybieranych form prawnych w Polsce.

Sposób założenia spółki z o.o. oraz jej funkcjonowanie regulowane są przez Kodeks spółek handlowych. Założyć spółkę z o.o. może jedna lub więcej osób, które nazywane są wspólnikami. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5000 złotych. Posiadają oni także inne obowiązki i prawa. Jedną z głównych zalet tego typu działalności jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, co oznacza, że ich majątek jest chroniony. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. W umowie spółki należy zamieścić informacje dotyczące wspólników oraz organów spółki. Należy także określić kody PKD oraz wybrać właściwy sąd rejonowy.