Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki z oo z wykorzystaniem wzorca umowy

W celu szybszej i łatwiejszej rejestracji spółek handlowych powstał uproszczony system zwany S24. Pozwala on na zarejestrowanie spółki przez Internet. Wystarczy dokonać rejestracji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w systemie eMS. Aby założyć w ten sposób spółkę należy kliknąć zakładkę „rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorca umowy”.

W tej formie rejestracji umowa spółki nie musi zostać spisana w formie aktu notarialnego. Jednak przy jej sporządzaniu trzeba skorzystać z ustalonego wzorca. Nie można więc samemu jej sformułować co stanowi pewne ograniczenie. Kolejną zaletą tego sytemu jest to, że nie trzeba zebrać całego kapitału przed dokonaniem rejestracji, lecz można to zrobić do 7 dni po. Również opłata za wpis do Rejestru Przedsiębiorców jest niższa niż w systemie tradycyjnym.

Korzystanie z tego systemu nie umożliwia dokonanie wszystkiego przez Internet. Pewne etapy zakładania firmy należy dokonać osobiście przez udanie się do urzędu np. w celu zaktualizowania numeru rachunku bankowego w Urzędzie Skarbowym.