Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z dwóch spółek kapitałowych, posiadających osobowość prawną oraz rozliczających się na podstawie Ksiąg Handlowych. Ważną rzeczą w czasie rejestracji jest poprawne wypełnienie wszystkich dokumentów oraz złożenie ich do odpowiednich urzędów.

Pierwszym krokiem, za którego wziąć powinien się przyszły przedsiębiorca to rejestracja swojej spółki w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym w celu wpisu w rejestr przedsiębiorców. Sąd ma 7 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku i udzielenie decyzji.
Drugim krokiem będzie złożenie odpowiednich dokumentów w GUS, czyli Głównym Urzędzie Statystycznym w celu nadania numeru REGON, czyli Rejestru Gospodarki Narodowej.
Trzecim krokiem jest udanie się do US, czyli Urzędu Statystycznego w celu ustalenia odpowiedniego numeru NIP, czyli Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz VAT i VAT/EU.
Cały proces rejestracji spółki z o.o. może zająć stosunkowo dużo czasu oraz nerwów.

Jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy z zakresu rejestracji spółki. Zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z porad naszych ekspertów.