Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy obecnie do najczęściej wybieranych form prowadzenia własnej lub wspólnej działalności gospodarczej.

Na tą sytuację wpływają zalety tej formy spółki jakimi są:
– ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników,
– stosunkowo niski koszt założenia,
– możliwość prowadzenia tej spółki jako przedsiębiorstwo jednoosobowe i jest to wtedy jednoosobowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
– możliwość założenia przez Internet,
– możliwość prowadzenia w tej formie większości rodzajów działalności.

Rejestracji sp. z o.o. dokonuje się w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. W tym celu należy udać się do właściwego dla siedziby spółki sądu rejestrowego. Tam składa się wniosek o wpis wraz z wymaganymi dla spółki załącznikami, które można pobrać z strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy dołączyć również wypis umowy spółki, która powinna mieć formę aktu notarialnego. Samo złożenie nie kończy procesu rejestracji, należy także uiścić opłat za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po tych czynnościach spółka otrzymuje osobowość prawną.