Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki z o.o. w VAT 2017

Jak wiadomo od stycznia 2017 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, który powszechnie nazywany jest podatkiem VAT. Zmiany te dotyczyć będą rejestracji spółki jako podatnika VAT oraz wyrejestrowaniu podmiotów z tego rejestru. Zmiana przepisów ma na celu lepszą weryfikację podmiotów znajdujących się w rejestrze oraz tych, którzy dopiero chcą się w nim znaleźć

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem długotrwałym oraz skomplikowanym. Niestety po zaostrzeniu przepisów może sprawiać jeszcze więcej kłopotów, ponieważ wprowadzona zostanie kaucja rejestracyjna. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli mieć nadane numery VAT dla swojej firmy będą musieli uiścić tę opłatę, jeśli będzie istniało ryzyko posiadania przez niego zaległości podatkowych. O ryzyku będzie decydował naczelnik Urzędu Skarbowego. Będzie on także odpowiedzialny za pobieranie kaucji oraz ustalenie jej wysokości. Możliwa także będzie odmowa wpisu do rejestru. Dotyczyć będzie firm, których nie da się zweryfikować – np. tych, które nie odpowiadają na wezwania.