Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki z o.o. w rejestrze VAT 2019

W 2019 roku w życie weszło wiele zmian, mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców. Jednymi z kluczowych modyfikacji są zmiany dotyczące rejestracji w VAT.

Od 2019 roku sąd może odmówić wpisania spółki do rejestru jeżeli otrzyma orzeczenie, że przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. O swojej decyzji nie musi nawet informować danego podatnika.

Ponadto od nowego roku Naczelnik Urzędu Skarbowego jest zobowiązany do udzielenia informacji osobom zainteresowanym odnośnie tego czy podatnik jest zarejestrowany w VAT, a także czy posiada tytuł czynnego podatnika lub czy jest z niego zwolniony. Z tego względu rejestr VAT musi być utrzymywany w stopniu jak najbardziej aktualnym.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że wprowadzone zmiany mają skutecznie poprawić funkcjonowanie systemu podatkowego VAT w Polsce i przynieść korzyści nie tylko budżetowi Państwa, ale także uczciwym podatnikom.

Nasza firma oferuje pomoc z zarejestrowaniu spółki w VAT. Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane!