Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki z o.o. w Polsce przez obcokrajowca

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest długa i problematyczna. Doskonale wiedzą to przedsiębiorcy, którym udało się przetrwać dany proces. Istnieje jednak grupa osób, które zostały skutecznie odstraszone od założenia firmy właśnie przez konieczność dopełnienia tak dużej ilości formalności. Czas samodzielnego założenia spółki to nawet kilka tygodni.
Kupno gotowej spółki pozwala ograniczyć formalności związane z rejestracją spółki do minimum jakim jest złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formia aktu notarialnego. Co ważne musi odbyć się to pod nadzorem notariusza.

Jeżeli spółkę zakłada obcokrajowiec dodatkowo wymusza się, by przy podpisaniu umowy obecny był również tłumacz przysięgły, gdyż dokument ten musi zostać sporządzony w języku urzędowym, którym na terenie Polski jest język polski.

Po dopełnieniu tego obowiązku otrzymujesz spółkę w pełni przygotowaną do tego aby poprowadzić pod sobą firmę, a więc dysponującą kapitałem zakładowym oraz wpisami do poszczególnych instytucji, co przekłada się na posiadanie przez nie numerów NIP, KRS oraz REGON. Gotowe spółki niejednokrotnie posiadają też wpis do rejestru płatników podatku VAT.