Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki w VAT w 2017

Własna firma to marzenie wielu przedsiębiorców. W Polsce jedną z najpopularniejszych form prowadzenia własnej działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niestety wielu przedsiębiorców ma problemy związane z jej rejestracją.

Na rok 2017 planowanych było kilka poważnych zmian dotyczących rejestracji podmiotów w rejestrze VAT. Nie wiadomo jeszcze czy wszystkie ze zmian dojdą do skutku. Rząd waha się nad ich wprowadzeniem, ponieważ budzą spore kontrowersje w środowisku przedsiębiorców. Planowane zmiany mają mieć na celu lepszą weryfikację podmiotów starających się o wpis do rejestru oraz tych już zarejestrowanych ze względu na wzrost liczby oszustw podatkowych.

Wprowadzenie kaucji rejestracyjnej to pomysł, który nie jest dobrze odbierany przez przedsiębiorców. Kaucję miałyby płacić podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Wpłata kaucji byłaby warunkiem rejestracji spółki w rejestrze VAT.

Nowe przepisy przewidują także możliwość odmowy rejestracji spółki w VAT. Podmiot starający się o wpis będzie przechodził weryfikację.