Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki w 2015 roku

Każdorazowa rejestracja spółki musi odbywać się na czterech określonych etapach.

Pierwszym z nich będzie sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego bądź statutu. W umowie znajdować powinny się podpisy wszystkich wspólników oraz ewentualnie wartości wniesionych wkładów.

Drugim będzie udanie się do instytucji jaką jest Krajowy Rejestr Sądowy, w którym podmiot gospodarczy jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna otrzymuje osobowość prawną. Dla spółek cywilnych obowiązkiem rejestracyjnym będzie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Trzecim będzie Główny Urząd Skarbowy nadający przedsiębiorstwie numer REGON, czyli numer Rejestru Gospodarki Narodowej. Jest to 9-cio cyfrowy bądź 14-sto cyfrowy kod.

Czwartym jest wizyta w Urzędzie Skarbowym. W czasie tej wizyty firmie przypisze się Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer VAT. Za pomocą tych numerów przedsiębiorstwo będzie mogło dokonywać rozliczeń podatkowych. To oczywiście podstawowe instytucje, w których każda jednostka gospodarcza wymaga rejestracji.