Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej

Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej następuje na takich samych warunkach, jak w przypadku pozostałych spółek handlowych. Jedynymi wyjątkami są formularze, jakie trzeba wypełnić w celu zgłoszenia firmy do KRS oraz minimalny kapitał, jaki trzeba zebrać w celu jej założenia, wynoszący 50 000 złotych.

Po sporządzeniu statutu spółki komandytowo-akcyjnej należy sporządzić wniosek o rejestrację spółki w KRS. Nie można wybrać takiego samego formularza, jak w przypadku pozostałych spółek osobowych, do których należy. Do rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej konieczne jest wypełnienie formularza KRS W2 „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna”.

Do niego należy dołączyć załącznik KRS WB „Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej” oraz KRS WG „Emisje akcji” oraz załączniki:
– KRS WA” Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”,
– KRS WH „Sposób powstania podmiotu,
– KRS WK „Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”,
– KRS WL „Prokurenci”,
– KRS WM „Przedmiot działalności”,
– KRS ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.