Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki 2019 Kraków

Przepisy prawa polskiego informują o rodzajach spółek, które mogą być podstawą prowadzonej działalności. Podstawę prawną do ich tworzenia i funkcjonowania określa Kodeks Cywilny z 24 kwietnia 1964 r. oraz Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000 r..

Wyróżniamy:
– spółki osobowe (najważniejszy jest majątek podmiotu),
– spółki kapitałowe (najważniejsze są osobiste więzi wspólników).

Najpopularniejsza forma spółki należy do grona spółek kapitałowych. To spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób, które zakładają ją w celu prowadzenia działalności o profilu dopuszczalnym prawnie.

Spółka z o.o. należy do grona spółek handlowych.

Kto odpowiada za zobowiązania? Spółka, jako podmiot ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania powstałe podczas działań jednostki.

Rejestracja spółki 2019 Kraków – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona z naszą pomocą. Zachęcamy do kontaktu, przedstawimy ofertę i odpowiemy na ewentualne pytania.