Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółek zoo on-line

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, utworzona przez jedną lub więcej osób w dowolnym celu prawnie dopuszczalnym. Wspólnicy tego podmiotu nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 złotych do kwoty dziesięciokrotnie niższej sprawiło, że jest to najczęściej wybierana forma prawna przedsiębiorstw w Polsce.

W 2012 roku zastosowano kolejne rozwiązanie, które pozwoliło uprościć zakładanie danej jednostki. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości została umieszczona platforma rejestracyjna w ramach której przedsiębiorca wprowadzając wymagane dane może w przeciągu 24 godzin stać się właścicielem gotowego podmiotu gospodarczego. Co ważne, swoje zgłoszenie musi zatwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź zaufanym profilem ePUAP.

Podczas internetowej rejestracji spółki z o.o. przedsiębiorca nie musi korzystać z usług notariusza, gdyż umowa spółki zostaje opracowywana na podstawie ściśle określonego wzorca.