Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółek z o.o. przez cudzoziemca

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być dla obcokrajowców procedurą niezwykle trudną i skomplikowaną. Oto kilka powodów dla których warto zlecić jej przeprowadzenie firmie zewnętrznej.

Brak konieczności znajomości języka stanowi jeden z kluczowych argumentów – większość firm oferuje pomoc tłumacza lub obsługę w wielu językach dlatego przyszły przedsiębiorca nie musi wykazywać znajomości języka polskiego ani tym bardziej terminologii związanej z biznesem i prowadzeniem działalności. Obcokrajowiec nie musi martwić się również koniecznością posiadania jakiejkolwiek wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązujących przepisów, nie musi znać kolejnych etapów procedury rejestracji ponieważ pracownicy firmy, z którą podejmie współpracę dokonają w jego imieniu wszystkich obowiązkowych czynności. Kolejnym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z pomocy w czasie zakładanie spółki jest bieżący dostęp do usług doradczych, który pozwoli wybrać sprawdzone i najbardziej optymalne rozwiązania.