Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółek w 2019 roku

„Rejestracja spółek w 2019 roku ” to usługa, którą wprowadziliśmy, aby umożliwić Klientom otworzenie własnego biznesu.

W jakiej formie można prowadzić własny biznes? Rozróżniamy spółki osobowe oraz kapitałowe.

Spółki osobowe głównie opierają się na osobistych relacjach wspólników oraz ich trwałym względnie składzie. Do tych spółek zaliczamy spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółki kapitałowe opierają swoje działanie na wniesionym majątku. Do grona spółek kapitałowych zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

Każdy, kto chce otworzyć własny biznes musi przeanalizować, która spółka będzie najbardziej odpowiadała jego wymaganiom. Każda funkcjonuje w inny sposób na rynku i warto zrobić porządną selekcję w celu wyboru najkorzystniejszej formy prawnej.

My oferujemy pomoc, która umożliwi właściwy wybór spółki oraz pozwoli bezproblemowo dopełnić wszystkich formalności związanych z procedurą rejestracji.