Gotowe spółki Kraków

Rejestracja prostej spółki akcyjnej pomoc

Zasady tworzenia oraz przeprowadzania rejestracji spółek wymaga od ustawodawcy pogodzenia interesów przedsiębiorców wraz z wymogami bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Otóż pomocny w tej kwestii okazuje się postęp technologiczny, co umożliwia zakładanie spółek online.

Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej pomoc w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie przebiegała analogicznie do zakładania spółek już istniejących.

Zawierając umowę spółki w formie aktu notarialnego, konieczne będzie wypełnienie papierowych formularzy (korzystając z odpowiedniego wzoru), załączenie do nich wymaganych dokumentów, jak również złożenie we właściwym sądzie ze względu na siedzibę spółki. To zarząd jest zobowiązany do zgłoszenia spółki do rejestru.

W sytuacji, kiedy umowa zawarta zostanie przy wykorzystaniu wzorca umowy elektronicznej, wymagane formularze należy również wypełnić elektronicznie, a następnie podpisać w taki sam sposób, jak miało to miejsce na umowie spółki.

W momencie wpisu spółki do rejestru, Prosta Spółka Akcyjna nabywa osobowość prawną i staje się pełnoprawnym uczestnikiem obrotu prawnego.

Wszystkie osoby, które zainteresowała rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej pomoc, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.