Gotowe spółki Kraków

Rejestracja firmy w Polsce

Sposób w jaki przebiega rejestracja przedsiębiorstwa w Polsce, zależny jest od wybranej formy działalności. W inny sposób przeprowadza się rejestrację spółki z ograniczona odpowiedzialnością, a inaczej jednoosobową działalność gospodarczą.

Spółki cywilne i jednoosobową działalność osobową rejestruje się w Urzędzie Gminy. Rejestracja zazwyczaj przebiega krótko. Jednak formy te nie są przeznaczone dla wszystkich typów działalności i nie mają dużo zalet.

Spółki opierające swoją działalność o przepisy kodeksu spółek handlowych, rejestruje się w KRS. Jest to Krajowy Rejestr Sądowy, który zajmuje się ewidencją przedsiębiorstw, dłużników, a także stowarzyszeń, fundacji itp. Wpis do Rejestru przedsiębiorców umożliwia spółką handlowym legalną działalność, a niektórym (akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością) uzyskanie osobowości prawnej, bez której nie mogą istnieć.

Tak w Polsce wyglądają procedury rejestracyjne firm. Rejestracje własnego przedsiębiorstwa można zlecić, wyspecjalizowanym w tej dziedzinie firmą lub zdecydować się na zakup gotowych spółek.