Gotowe spółki Kraków

Przeprowadzenie rejestracji spółki z oo

Popularność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest duża, gdyż forma ta jest bardzo dogodna dla rozpoczynających działalność gospodarczą przedsiębiorców. Problem może sprawiać dość trudny proces jej rejestracji. Sposobem na ten problem może być zlecenie tego zadania firmom, takim jak my zajmującym się zakładaniem przedsiębiorstw.

Osoba powierzając naszej firmie zadanie utworzenia spółki z o.o. może być pewna że, dokonamy za nią wszelkich procedur rejestracyjnych włączając w to sporządzenie niezbędnych dokumentów. Przedsiębiorca nie będzie musiał się tym osobiście zajmować. za to skupi się na ważniejszych podczas rozpoczynania działalności zadaniach.

Przeprowadzenie rejestracji spółki z o.o. polega na złożeniu w KRS wymaganych do tego dokumentów oraz uiszczeniu opłat za wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednak zanim to się stanie należy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego oraz zebrać kapitał początkowy w wysokości co najmniej 5000 złotych.