Gotowe spółki Kraków

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. następuje, kiedy przedsiębiorca zostaje wykreślony z CEIDG i zostaje zarejestrowany w KRS jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Związku z tym odpowiedzialność majątkowa przedsiębiorcy ulega ograniczeniu. Od tej pory za zobowiązania odpowiada się do wielkości posiadanych udziałów. Zmniejsza to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka kontynuuje już istniejąca pracę, co jest niewątpliwym plusem tego zabiegu.

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. nie jest jednak łatwym procesem. Trzeba go przemyśleć i najlepiej skonsultować z kimś, kto dobrze się na tym zna np. z prawnikiem. Z porady prawnika może skorzystać nawet w naszej firmie, co z pewnością pomoże Ci w sprawnym przekształceniu prowadzonej przez Ciebie działalnosci w spółkę z o.o.

Najważniejsze jest poprawne przygotowanie planu przekształcenia. Nie prawidłowości mogą spowodować przesunięcia w czasie. Nie należy zapominać o sprawach związanych z zobowiązaniami podatkowymi, warunkami pracy pracowników (nie mogą być gorsze), pozwoleniami, koncesjami, a także z poinformowaniem dłużników i wierzycieli o zmianie. Jeżeli chcemy by przekształcenie działalności w spółkę z o.o., poszło jak najlepiej i jak najszybciej, skorzystaj z pomocy doświadczonych osób.