Gotowe spółki Kraków

Prosta spółka akcyjna zakładanie w 24h

Już od 1 marca 2020 roku obowiązywać zacznie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która wprowadza do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej, a mianowicie Prostą Spółkę Akcyjna (P.S.A.). Owa spółka będzie połączeniem cech spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. Docelowo ułatwione zostanie podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej, jak również zwiększenie możliwości inwestycyjnych wśród polskich przedsiębiorców.

Jak się okazuje, znacznie uproszczona zostanie procedura rejestracji w porównaniu do standardowej spółki akcyjnej. Aktem założycielskim Prostej Spółki Akcyjnej będzie umowa spółki, a nie tak jak w przypadku spółki akcyjnej – statut. Umowa danej spółki będzie mogła być sporządzona przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S24, co z pewnością przyspieszy proces rejestracji danej spółki, jak również umożliwi prosta spółka akcyjna zakładanie w 24h.

Aby założyć P.S.A. konieczne będzie pokrycie kapitału akcyjnego, którego wartość określono na co najmniej 1 zł. Różnica ta jest bardzo znacząca, w porównaniu do minimalnego kapitału spółki akcyjnej, który wynosi 100 000 zł. Ważne jest to, iż akcje P.S.A. nie będą notowane na giełdzie, aczkolwiek będzie istniała możliwość przekształcenia P.S.A. w tradycyjną spółkę akcyjną, aby móc wejść na giełdę.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!