Gotowe spółki Kraków

Prosta spółka akcyjna plusy

Prosta Spółka Akcyjna to połączenie zalet spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej.

Podstawową korzyścią płynącą z P.S.A. jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ zawsze może zdarzyć się, że nawet najuczciwszy przedsiębiorca stanie się niewypłacalny nie ze swojej winy np. kontrahent nie wypłaci mu wynagrodzenia. W takiej sytuacji wspólnicy mają pewność, że ich majątek prywatny będzie nietknięty.

Kolejną zaletą to odpowiedzialność za pracowników. Za szkodę wyrządzoną przez pracownika odpowiada pracodawca. W przypadku, gdy szkoda została wyrządzona nieumyślnie, przedsiębiorca może dochodzić od zatrudnionej przez niego osoby odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Bardzo ciężko udowodnić jest winę umyślną, dlatego P.S.A. została stworzona w taki sposób, że gdyby pracownik przy wykonywaniu pracy uszkodził cudze mienie, spółka może ogłosić upadłość, a jej wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności.

Jak widać, prosta spółka akcyjna plusy posiada, więc jeśli jeszcze nie wiesz jaką formę prawną wybrać to załóż P.S.A..