Gotowe spółki Kraków

Proces założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie zaliczana do jednych z najatrakcyjniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Proces jej rejestracji nie należy do najłatwiejszych, jednak sama spółka jest warta założenia.

Proces założenia spółki z o.o. rozpoczyna się od spisania umowy w formie aktu notarialnego. Forma taka jest wymagana przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Dokument ten określa najważniejsze postanowienia dotyczące przyszłej spółki. Są to nazwa, siedziba, rodzaj działalności, dane wspólników, wysokość kapitału początkowego oraz inne.

Spisana umowy oraz zebranie wymaganego kapitału początkowego (minimum 5000 złotych) umożliwiają dokonanie kolejnego etapu, którym jest rejestracja spółki w Rejestrze Przedsiębiorców. Jest on prowadzony przez sądy posiadające wydział KRS. W celu rejestracji spółki należy udać się do właściwego dla jej siedziby sądu rejestrowego. Tam składa się wnioski o wpis warz z niezbędnymi załącznikami oraz dokonuje się opłat sądowych. Po zakończonej rejestracji w KRS, przedsiębiorstwo otrzymuje osobowość prawną.