Gotowe spółki Kraków

Proces zakładania firmy

Założenie spółki handlowej dla wielu początkujących przedsiębiorców i nie tylko jest najlepszym rozwiązaniem. Właściwości poszczególnych rodzajów spółek, pozwalają na dobre ich dopasowanie do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Niektóre z nich umożliwiają pozyskanie dużego kapitału jak spółka akcyjna, czy doświadczonych osób tak jak spółka komandytowa.

Proces zakładania firmy w postaci spółki handlowej zaczyna się od spisania umowy między wspólnikami. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagane jest sporządzenie tego dokumentu w formie aktu notarialnego. Umowa zawiera najważniejsze informacje o powstającej firmie, takie jak: nazwa, siedziba, adres, wspólnicy, rodzaj działalności i wiele innych.

Spisana umowa staje się podstawą do dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokonuje się go przez złożenie wniosku o wpis wraz z wymaganymi załącznikami oraz uiszczenie opłat za wpis do Rejestru Przedsiębiorców i ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po dokonaniu wpisu spółka może zacząć legalną działalność.