Gotowe spółki Kraków

Procedura zawieszenia spółki z o.o.

Bardzo często otrzymujemy od Państwa zapytania odnośnie tego, jak wygląda procedura zawieszenia spółki z o.o., by przeprowadzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowując dla spółki możliwość wznowienia działalności po pewnym czasie.

Spółka z o.o. nie zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę, ma możliwość zawieszenia działalności na okres od 1 do 24 miesięcy. Ważne jest, aby pamiętać, że w przedsiębiorstwach, gdzie pracownicy są zatrudnieni, taka możliwość nie istnieje.

Pierwszym etapem zawieszenia spółki jest podjęcie uchwały informującej o podjęciu działania. W przypadku spółki z o.o. uchwała ta powinna zostać podjęta przez zarząd spółki. Bardzo istotne jest to, aby w owej uchwale znalazła się informacja o okresie zawieszenia (od kiedy, do kiedy). Ważne jest również dostarczenie do KRS formularza KRS-Z62 oraz oświadczenia o niezatrudnianiu wspólników.

Zawieszenie spółki nie jest ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (co różni ten proces z likwidacją spółki). Informacja o zawieszeniu spółki jest przesyłana do Centralnego Rejestru Podmiotów, a więc do Krajowej Ewidencji Podatników oraz Krajowego Urzędu Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Właśnie dlatego zachęcamy do współpracy z naszym biurem, ponieważ nasi konsultanci pomogą przeprowadzić całą procedurę zawieszenia spółki z o.o.. Zajmujemy się przygotowaniem wymaganej dokumentacji, a także złożeniem jej w odpowiednich urzędach.

Zapraszamy!