Gotowe spółki Kraków

Procedura zamykania spółki z o.o.

Procedura zamykania spółki z o.o. to proces uregulowany przepisami prawa. Procedurę tą poprzedza podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki przez Wspólników. Uchwała ta jest podejmowana najczęściej celem likwidacji spółki.

Proces otwarcia likwidacji spółki rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się orzeczenia, wydanego przez sąd, o rozwiązaniu spółki i postawienia jej w stan likwidacji. Bardzo ważną kwestią jest to, że likwidację prowadzi się pod firmą spółki z jej nazwą plus oznaczeniem “w likwidacji”. Oznaczenie to jest niezbędne i należy go stosować na wszystkich dokumentach.

Likwidatorami spółki z o.o. mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Z reguły są nimi członkowie jej zarządu, ale Kodeks Spółek Handlowych mówi, że mogą być to również inne jednostki. Zdarzają się sytuacje, w których to sąd ustanawia likwidatora.

Procedura zamykania spółki z o.o. rozpoczyna się od sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, który musi zostać przygotowany przez likwidatorów. Kolejnym krokiem jest złożenie uchwały do sądu rejestrowego. Bardzo ważna jest również spłata zadłużeń oraz podział majątku spółki. Dopiero po dokonaniu tych czynności możemy zakończyć likwidację spółki z o.o..