Gotowe spółki Kraków

Procedura zakładanie prostej spółki akcyjnej

Jednym z etapów na drodze do prowadzenia własnej spółki jest procedura zakładanie Prostej Spółki Akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, aczkolwiek dokładny sposób rejestracji będzie zależał od metody sporządzenia umowy spółki.

W sytuacji, kiedy korzystasz z systemu S24 rejestrację możesz przeprowadzić online. Wówczas wypełniony wniosek rejestracyjny musi zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu lub Rady Nadzorczej (opcjonalnie).

Rejestracja w systemie S24 kosztuje 250 zł, co pobierane jest elektronicznie przez system płatności online w trakcie zakładania spółki. Następnie opłacony już wniosek trafi do wybranego Sądu Rejestrowego odpowiedniego dla siedziby spółki.

Jeśli spółka zostanie zawarta u notariusza, dokumenty będzie trzeba złożyć w wydziale gospodarczym, który znajduje się w KRS odpowiedniego co do siedziby Sądu Rejonowego. Wówczas wniosek oraz wszelkie ewentualne załączniki muszą zostać podpisane przez członków zarządu, bądź opcjonalnie radę dyrektorów. Rejestracja tradycyjna w KRS kosztuje 500 zł, co wpłaca się na rachunek sądu.

Prócz powyższego, niezależnie od formy zawierania umowy, konieczne będzie zapłacenie 100 zł za ogłoszenie w MSiG.

W razie pytań i wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem!