Gotowe spółki Kraków

Pozyskiwanie VAT dla spółki w 2017

Uzyskanie wpisu do rejestru VAT dla spółki w 2017 roku będzie może okazać się znacznie trudniejsze niż w roku obecnym. Planowane jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących rejestracji podmiotów w rejestrze VAT. Zmiany będą mieć na celu lepszą weryfikację przedsiębiorstw, które chcą zostać podatnikami VAT. Zdaniem Ministra Finansów zmiana przepisów jest potrzebna z uwagi na coraz więcej przestępstw podatkowych.

Jedną z planowanych zmian jest możliwość odmowy rejestracji podmiotu w rejestrze. Każde przedsiębiorstwo będzie weryfikowane. Jeśli próba kontroli wykaże, że dany podmiot nie istnieje (spółki tworzone, aby wyłudzać zwroty podatku) bądź nie uda się z nim skontaktować, to otrzyma negatywną decyzję.

Planowano również wprowadzenie kaucji rejestracyjnej, jednak ten pomysł budził wiele kontrowersji i nie wiadomo czy wejdzie w życie. Kaucję miałyby płacić podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Wpłata kaucji byłaby warunkiem rejestracji przedsiębiorstwa w rejestrze VAT.