Gotowe spółki Kraków

Powstanie spółki z o.o. komandytowej

Zmniejszenie zobowiązań podatkowych jest celem każdego przedsiębiorcy. Szukają więc Oni rozwiązań pozwalających zoptymalizować koszty. Spółka z o.o. komandytowa jest jednym z takich sposobów.

W spółce z o.o. wypracowane zyski podaje się opodatkowaniu podatkiem CIT od dochodów spółek kapitałowych, a następnie podzielony zyski między współwłaścicielami, podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT. Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna dla właścicieli, dlatego wielu z nich decyduje się na eliminację podwójnego opodatkowania, poprzez założenie spółki komandytowej z o.o.

W spółce komandytowej z o.o. komandytariusze to właściciele spółki z o.o. będące osobami fizycznymi. Otrzymują one największą część zysków spółki komandytowej, a dodatkowo posiadają ograniczoną odpowiedzialność do wysokości kwoty komandytowej. Ich dochód zostaje tylko raz opodatkowany. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Odpowiada całym swoim majątkiem i prowadzi sprawy firmy. Otrzymuje niewielka część zysku, który podlega podwójnemu opodatkowaniu.