Gotowe spółki Kraków

Powoływanie nowych spółek

Powoływanie spółek polega na rejestracji i uregulowaniu zobowiązań pieniężnych m.in wobec Krajowego Rejestru sądowego. Jednakże zanim zaczniemy proces rejestracyjny należy wcześniej sporządzić umowę, statut bądź uchwałę między wspólnikami. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowej spisana umowa musi posiadać notarialne potwierdzenie o zawarciu współpracy. Kolejnym krokiem będzie wniesienie określonych wkładów i ustanowienie zarządu spółki.

Jeżeli wszystkie te czynności zostaną poprawnie wykonane, przedsiębiorca będzie mógł zabrać się za wpis do KRS i uzyskaniu osobowości prawnej. Po otrzymaniu decyzji z Monitora Sądowego i Gospodarczego zobowiązany będzie udać się do Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego w celu otrzymania numeru REGON i NIP oraz koniecznie zgłosić musi zarejestrować się jako płatnik składek ZUS. W czasie prowadzenia sprzedaży na zagranicznych rynkach zbytu posiadać będzie musiał także numer VAT/EU.

Każdorazowe powołanie nowej spółki niesie ze sobą szereg obowiązków i formalności dokumentacyjnej.