Gotowe spółki Kraków

Postępowanie likwidacyjne spółki z oo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych, postępowanie likwidacyjne spółki z oo polega na:
– zakończeniu bieżących interesów prowadzonej spółki,
– ściągnięciu należności od dłużników,
– uregulowaniu zobowiązań,
– upłynnieniu majątku spółki.

Likwidacja spółki to nic innego jak proces, który docelowo zakończy prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność. To wspólnicy rozpoczynają proces likwidacyjny, podejmując odpowiednią uchwałę.

Postępowanie likwidacyjne spółki z o.o. w pierwszej kolejności polega na powiadomieniu Sądu Rejestrowego o przyjęciu uchwały wspólników, aby w następnej kolejności mógł rozpocząć się główny proces likwidacji.

Po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej, należy złożyć wniosek o zakończeniu postępowania likwidacyjnego, co automatycznie oznacza wykreślenie spółki z rejestru. Na barkach przedsiębiorcy spoczywa również obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o zakończeniu prowadzenia działalności. Należy również przedłożyć odpis sprawozdania likwidacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie pomocy w przeprowadzeniu procesu likwidacji!