Gotowe spółki Kraków

Pomoc w złożeniu wniosku do CRBR

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Na stronie Ministerstwa Finansów działanie rozpoczął długo wyczekiwany Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr służy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Zgodnie z Ustawą z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu CRBR jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych następujących spółek:
– jawnych,
– komandytowych,
– komandytowo-akcyjnych,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– prostych spółek akcyjnych,
– akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Oferujemy pomoc w złożeniu wniosku do CRBR. Dokument powinien być opatrzony e-podpisem i wysłany drogą elektroniczną.