Gotowe spółki Kraków

Pomoc w wyrobieniu podpisu elektronicznego

Nasze biuro oferuje pomoc w wyrobieniu podpisu elektronicznego. Usługi oferowane przez nasze biuro pozwolą w krótkim czasie posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Czym różnią się e-podpisy?

Wyróżniamy:
– podpis elektroniczny, który służy jako deklaracja tożsamości autora, złożona w postaci elektronicznej pod dokumentem, na przykład imię i nazwisko, faksymile podpisu,
– zaawansowany podpis elektroniczny, który dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jest jednoznacznie związany z dokumentem oraz autorem i trudny do sfałszowania,
– kwalifikowany podpis elektroniczny, który posiada certyfikat czyniący go najbezpieczniejszą formą podpisu elektronicznego, spełnia prawne wymagania techniczne oraz organizacyjne.

Pomoc w wyrobieniu podpisu elektronicznego okazuje się być niezbędna dla osób, które potrzebują usprawnić proces np.:
– przesyłania dokumentów do administracji publicznej,
– zawierania umów,
– przesyłania faktur.

Oferujemy pomoc w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem odpowiednich dokumentów w celu uzyskania e-podpisu.