Gotowe spółki Kraków

Pomoc w otwarciu oddziału firmy zagranicznej na terenie Polski

Jedną z możliwości prowadzenia przez zagraniczną spółkę działalności gospodarczej na terenie Polski jest otwarcie oddziału zagranicznego przedsiębiorcy. Oddział oznacza niezależną organizacyjnie oraz majątkowo część działalności gospodarczej prowadzonego przez cudzoziemca przedsiębiorstwa na ternie Polski.

Przedsiębiorcy zagraniczni z krajów należących do UE lub EFTA mogą zakładać oddziały swoich przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce na takich samych warunkach co obywatele polscy.

Przedsiębiorcy zagraniczni pochodzący z krajów nienależących do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą otworzyć w Polsce swój oddział w oparciu o zasadę wzajemności.

Przedmiot działalności oddziału nie może wykraczać poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Istotnym etapem utworzenia oddziału jest wskazanie osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego na terytorium Polski.

Oferujemy swoja pomoc w otwarciu oddziału firmy zagranicznej na terenie Polski. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu!