Gotowe spółki Kraków

Pomoc w likwidacji spółki

Zdarza się, że przychodzi moment, kiedy przedstawiciele spółki chcą lub muszą zakończyć jej działalność gospodarczą.

Pomoc w likwidacji spółki często jest potrzebna, ze względu na jej skomplikowany i długotrwały proces, który dodatkowo wymaga podjęcia wielu kroków i dopełnienia w odpowiedni sposób wszystkich procedur.

Likwidację rozpoczyna uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki. Powinna być ona podjęta większością ⅔ głosów wszystkich wspólników. Umowa spółka może jednak stanowić inaczej, więc warunki uchwały zależą od niej. Uchwała musi być bezwzględnie zaprotokołowana przez notariusza.

Kolejny krok to powołanie likwidatora lub likwidatorów. W trakcie trwania procesu likwidacji spółkę z o.o. mogą reprezentować tylko likwidatorzy.

Po tych czynnościach spółka może przejść do kolejnego kroku, jakim jest wniosek o likwidacji KRS.

Likwidatorzy mają 7 dni od dnia podjęcia uchwały, aby złożyć wniosek o wykreślenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, po czym uiszczenie opłat za wniosek i opłaty za umieszczenie wpisu o likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W razie wątpliwości, oferujemy pomoc w likwidacji spółki.