Gotowe spółki Kraków

Podpisywanie umowy spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawarta na dwa sposoby. Pierwszym, najbardziej popularnym jest tradycyjna rejestracja spółki u notariusza. W takiej sytuacji umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego, kolejno każdy wspólnik musi podpisać w obecności notariusza, a w przypadku osób z zagranicy również tłumacza przysięgłego.

Drugą metodą założenia spółki jest e-rejestracja, a więc założenie spółki za pomocą platformy rejestracyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wówczas umowa opracowywana jest na podstawie wzorca, co oznacza, że przyjmuje ona ściśle określony schemat. Założenie spółki online także wymaga podpisów wspólników. W tym celu każdy z nich musi posiadać konto na platformie eKRS. Wniosku zatwierdzane są za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi rejestracyjne dla firm. Pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem spółki. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego omówimy szczegóły.