Gotowe spółki Kraków

Pisanie umowy sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Najważniejszym dokumentem spółki z o.o. jest umowa zawierana przez wspólników, czyli założycieli spółki. W przypadku, gdy spółka zakładana jest przez jedną osobę, umowę zastępuje akt założycielski spółki.

Umowa spółki z o.o. musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, wtedy gdy spółka zakładana jest w formie tradycyjnej. Inaczej jest w sytuacji, gdy działalność w tej formie zostaje założona przez Internet. Umowa spółki zostaje sporządzona automatycznie na platformie na podstawie wybranego wzoru.

W umowie spółki zawarte są informacje na temat jej funkcjonowania oraz uprawnienia i obowiązki wspólników. Każda umowa spółki z o.o. musi zawierać:
– nazwę spółki,
– siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– liczbę i wartość nominalnych udziałów,
– czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony),
– informację czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w spółce.