Gotowe spółki Kraków

Otwieranie oddziału firmy zagranicznej

Otwieranie oddziału firmy zagranicznej w Polsce pozwoli właścicielowi firmy poszerzyć swoją działalność o nowy oddział w innym kraju. By to zrobić, konieczne jest podanie informacji dotyczących:
– miejsca prowadzenia działalności oraz adres oddziału,
– nazwiska oraz adresy członków zarządu zagranicznego przedsiębiorcy, zasad reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy oraz nazwisk i adresów członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej,
– danych osobowych, adresu w Polsce oraz stanowiska osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorstwa w polskim oddziale firmy,
– przedmiotu działalności realizowanej przez utworzony oddział, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej – przedmiot działalności oddziału nie może być szerszy niż przedmiot działalności przedsiębiorcy za granicą, jednak też nie powinien być węższy.

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy, może prowadzić działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej spółki właściwej. Choć nie jest konieczne zgromadzenie kapitału zakładowego, należy zarejestrować oddział w Krajowym Rejestrze Sądowym, a obok nazwy firmy powinien pojawić się dopisek „oddział w Polsce”.