Gotowe spółki Kraków

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej instrukcja

Usługa otworzenia oddziału firmy zagranicznej w Polsce skierowane jest do przedsiębiorców zagranicznych, którzy planują poszerzyć terytorium świadczonych usług. Jaka jest preferowana forma działalności? W przypadku oddziału istnieje możliwość prowadzenia działalności zarówno małej, jak i dużej skali.

Nazwę oddziału powinna stanowić oryginalna nazwa przedsiębiorcy zagranicznego. Istotne jest tutaj przetłumaczenie na język polski nazwy formy prawnej oraz dodanie „oddział w Polsce”.

Oddział firmy w Polsce nie stanowi odrębnego podmiotu prawnego. To przedsiębiorca zagraniczny posiada wszystkie zdolności prawne i możliwości występowania przed sądem itp.

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej instrukcja – osoby, które chcą otworzyć oddział w Polsce powinny dokonać wpisu do KRS. Po jego uzyskaniu oddział może rozpocząć działalność.

Ważną kwestią jest również ustanowienie przez przedsiębiorcę osoby upoważnionej do reprezentowania.

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie otwarcia oddziału firmy zagranicznej na terytorium Polski.