Gotowe spółki Kraków

Osobowość prawna spółki

Niektóre spółki posiadają osobowość prawną, a niektóre nie. Zależy to od ich formy prawnej. Osobowe spółki handlowe oraz spółki cywilne nie posiadają osobowości prawnej. Nie potrzebują jej, gdyż osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie czynności prawnych w ich imieniu są wspólnicy, posiadający zdolność do czynności prawnych.

Inaczej jest w przypadku kapitałowych spółek handlowych. Nie są to formy przedsiębiorstw oparte bezpośrednio na wspólnej działalności współwłaścicieli, lecz na wniesionym kapitale. Aby takie spółki mogły dokonywać czynności prawnych, związanych z swoją działalnością muszą posiadać zdolność do czynności prawnych, którą w ich przypadku jest osobowość prawna.

Osobowość prawna spółek nabywana jest podczas rejestracji w KRS. Oznacza to, że jej nadanie jest równoznaczne z jej powstaniem. Istnienie spółki kapitałowej bez osobowości prawnej jest nie możliwe. Dzięki jej posiadaniu spółka z o.o. lub spółka akcyjna może stawać się podmiotem praw (np. posiadać nieruchomości) i obowiązków (np. być zobowiązania do płacenia podatków).