Gotowe spółki Kraków

Opłaty notarialne przy rejestracji spółki z o.o.

Wśród wielu zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często wymienia się stosunkowo niskie koszty założenia. Wynika to z bardzo niewielkiego minimalnego kapitału, w porównaniu z innymi podobnymi formami działalności, w których wynosi on czasami nawet 100000 złotych. Wysokość ustanowionego kapitału początkowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wpływa na wysokość taksy notarialnej uiszczanej podczas spisywania umowy spółki w formie aktu notarialnego. Opłata notarialna to wydatek, który ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się kosztów założenia tej spółki.

Oprócz opłaty notarialnej, podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba liczyć się z innymi opłatami. Jedną z nich jest podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany podczas spisywania aktu notarialnego umowy. Jego wysokość jest także zależna od wysokości kapitału początkowego.

Podczas rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sadowym należy podobnie jak w przypadku innych spółek uiścić opłatę sądową za wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie tego w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Opłata ta jest taka sama dla wszystkich spółek handlowych. Jednak jeżeli dokonuje się rejestracji internetowej opłata ta może się zmniejszyć.