Gotowe spółki Kraków

Opłata za zmianę adresu spółki w KRS

Jeśli jesteś przedsiębiorcom, posiadającym własną działalność gospodarczą, to na pewno wiesz, że w przypadku większości spółek, konieczny jest wpis do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to czasochłonne zadanie, które wymaga wielu formalności, lecz musimy zarejestrować naszą spółkę, by zyskała ona osobowość prawną. Wpis do KRS zawiera wszelkie nasze dane i dane naszej spółki.
Co w przypadku, gdy zamierzamy zmienić zameldowanie prowadzonej działalności? Należy oczywiście odnotować to w rejestrze. Wszystko musi się zgadzać, lecz taka zmiana wymaga od nas zapłaty.
Zapytacie: Jaka jest opłata za zmianę adresu spółki w KRS?
Jest to zależne od pewnych czynników. Koszt takiej zmiany waha się w okolicach 200,00 zł. Decydującym czynnikiem jest to, do jakiego rejestru wpisana jest nasza działalność. Jedynym przypadkiem, gdy opłata za zmianę adresu spółki w KRS nie jest konieczna jest, gdy firma jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zmiana w Rejestrze Przedsiębiorców kosztuje nas najwięcej, bo 250,00 zł. Jeśli chodzi o Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej to opłata za zmianę adresu spółki w KRS wynosi 150,00 zł.
Jeśli jakaś kwestia wciąż jest dla Ciebie nie jasna – skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy!