Gotowe spółki Kraków

Opłata za rejestrację spółki z oo

Opłata związana z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zależna jest w większości od kapitału zakładowego. W przypadku spółki z o. o. wynosi on minimalnie 5000 złotych. Na podstawie wysokości zebranego kapitału ustala się taksę notarialną i podatek od czynności cywilno-prawnych. Opłaty te wynikają z konieczności spisania umowy w formie aktu notarialnego i są zazwyczaj największe.

Pozostałe, istotne wydatki związane z rejestracją spółki z o.o to:
Opłata uiszczana w sądzie, za wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym
Opłata za ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Oprócz nich należy liczyć się z opłatami za nadanie NIP-u, czy zgłoszeniem płatnika podatku VAT w Urzędzie Skarbowym. Pod uwagę należy wziąć, także koszty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS-ie.

Zakładając własną firmę, warto zastanowić się nad wyborem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszty jej założenia są stosunkowo niskie w porównaniu do innych form, którymi są spółka akcyjna czy komandytowo-akcyjna. W celu szybszego rozpoczęcia działalności gospodarczej, można zdecydować się na zakup już gotowej spółki.