Gotowe spółki Kraków

Opłata sądowa przy rejestracji spółki z oo

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest darmowa, I wiąże się z konieczności uiszczenia szeregu opłat.
W pierwszej kolejności przedsiębiorcy muszą uregulować opłaty związane ze sporządzeniem umowy w formie aktu notarialnego przez notariusza. Opłata ta w znacznej mierze zależy od wysokości kapitału zakładowego. W przypadku bardzo wysokich wkładów przedsiębiorcy nie muszą się jednak obawiać, ponieważ Minister Sprawiedliwości ustalił maksymalne limity w tym zakresie.

Kolejne koszty wiążą się ze sporządzeniem odpisów umowy spółki – 6 złotych za każdą rozpoczętą stronę tekstu.
Jednym z najwyższych kosztów jest opłata sądowa przy rejestracji spółki z oo. Wynosi ona aż 500 złotych za zarejestrowanie spółki w KRS oraz 100 złotych za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Rejestrując spółkę przez Internet opłata za uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców zmniejsza się do 250 złotych.

Przedsiębiorca musi zapłacić także podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt stworzenia umowy, wpis do KRS oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.