Gotowe spółki Kraków

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce komandytowej

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce komandytowej jest częściowo ograniczona, ponieważ odpowiadają za nią tylko komplementariusze. Odpowiadają oni nie tylko za zobowiązania firmy, lecz także prowadzenie jej spraw i reprezentację na zewnątrz. Natomiast drugi rodzaj wspólników, którymi są komandytariusze odpowiada w sposób ograniczony za zobowiązania spółki, tylko do wysokości wniesionych wkładów. Nie może jednak bez pozwolenia sprawować funkcji reprezentacyjnych i zarządczych

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce komandytowej można w pełni ograniczyć, łącząc ją ze spółką z o.o., która staje się jej komplementariuszem. Natomiast wspólnikami spółki z o.o. zostają wspólnicy, będący wcześniej komandytariuszami. Od teraz prowadząc spółkę z o.o. odpowiadają w sposób ograniczony za zobowiązania firmy, jednocześnie mogą zajmować się prowadzeniem jej działalności.

Ograniczenie odpowiedzialności w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jest w pełni możliwe, gdy połączy się jej działanie ze spółką z o.o.. Ma to swoje pozytywne i negatywne konsekwencję. Jedno jest jednak pewne – brak odpowiedzialności za zobowiązania!