Gotowe spółki Kraków

Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością ze względu na stopień odpowiedzialności wspólników za zobowiązania zaciągnięte przez daną spółkę. Jak sama jej nazwa wskazuje odpowiedzialność ta jest zredukowana wręcz do minimum. Współwłaściciele nie ponoszą konsekwencji za zadłużenia spółki. Za wszelkie zobowiązania ponosi ona odpowiedzialność tylko i wyłącznie własnym majątkiem, dzięki temu wspólnicy nie muszą obawiać się o własny inwentarz w przypadku kłopotów swojej firmy. Jedyne ryzyko związane z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to możliwość utraty wkładu wniesionego w daną jednostkę.

Za zobowiązania podatkowe spółki odpowiada zarząd całym majątkiem. W przypadku, gdy dany podmiot nie powołał jednak do istnienia zarządu, odpowiedzialność za takie zobowiązania przejmują wspólnicy lub jej pełnomocnik, jeżeli został on wyznaczony. Podstawę do przeniesienia odpowiedzialności spółki na jej zarząd stanowi tak zwany fakt bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.