Gotowe spółki Kraków

Oddział zagranicznej firmy w Polsce rejestracja

Oddział zagranicznej firmy w Polsce rejestracja takich podmiotów zarezerwowana jest dla podmiotów zagranicznych, które chcą otworzyć oddział swojej firmy w Polsce. Jak dopełnić formalności związanych z rejestracją tego rodzaju podmiotu?

Oddział firmy charakteryzuje się tym, że nie wymaga wnoszenia kapitału zakładowego oraz sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. To wyodrębniona organizacyjnie część przedsiębiorcy nie posiadająca osobowości prawnej. Oznacza to, że nie ma możliwości prowadzenia firmy w trakcie procedury rejestracji (tak jak w przypadku spółki z o.o. w organizacji). Oddział firmy nie posiada również zdolności sądowej.

Podstawowym etapem rejestracji oddziału zagranicznej firmy w Polsce jest uzyskanie wpisu do KRS. Po dopełnieniu tych formalności można podjąć działalność.

Oddziały mogą tworzyć przedsiębiorcy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tych państw, które zapewniają polskim przedsiębiorcom zasadę wzajemności, co regulują odpowiednie umowy międzynarodowe.