Gotowe spółki Kraków

Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski jak założyć

Osoby zagraniczne mają prawo prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej w różnym zakresie i w różnych formach prawnych. Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski jak założyć? Często pojawia się to pytanie – w artykule postaramy się na nie odpowiedzieć.

Przedsiębiorcą zagranicznym jest:
– osoba zagraniczna wykonująca działalność poza granicami Polski
oraz
– obywatel Polski wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną poza granicami Polski

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega rejestracji w KRS. W zgłoszeniu do KRS należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, czyli dokonywania czynności prawnych i faktycznych w imieniu i na rachunek przedsiębiorcy zagranicznego. Istotne jest to, że reprezentujący oddział nie musi być obywatelem Polski (należy podać adres osoby na terytorium Polski).

Podjęcie działalności w ramach oddziału zagranicznej firmy w Polsce można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do KRS.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu procedury rejestracji oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski.