Gotowe spółki Kraków

Obniżenie wysokości CIT

Rząd wprowadził nową ustawę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2017 roku i dotyczy małych podatników.

W styczniu została wprowadzona niższa stawka podatku podatku CIT w wysokości 15%. Obowiązuje ona małych podatników, za których uznaje się przedsiębiorstwa, w których wartość przychodów ze sprzedaży za ubiegły rok obrotowy nie przekracza równowartości kwoty 1,2 mln euro. Podatnicy, którzy osiągają wyższe przychody nadal zobowiązani są do korzystania z wyższej stawki podatku CIT. Z niższej stawki podatku mogą skorzystać również nowe podmioty, jednak z pewnymi ograniczeniami uwzględnionymi w przepisach.

Celem wprowadzonych zmian jest pobudzenie polskiej gospodarki oraz rozwój małych przedsiębiorstw. Ustawodawcy mają nadzieję, że dzięki wprowadzonym zmianom częściej będą otwierane nowe przedsiębiorstwa. My również zachęcamy do zakładania firm, oferujemy pomoc przy rejestracji spółek. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z naszymi ekspertami.